Tulipán

25.10.2021

Tulipány symbolizují úspěch, slávu, lásku, bohatství. Darováním červených tulipánů vyjádříte svou dokonalou lásku. Žluté tulipány vyjadřují úspěch v práci, ale i problémy s láskou. Oranžové zas napovídají, že krása je jen na povrchu. 


Úplně původní oblastí výskytu tulipánů je pravděpodobně Čína, konkrétně jižní svahy Pamíru. Odtud se květina rozšířila (pravděpodobně obchodními karavanami) do Turecka, severní Afriky, Anatolie, Íránu a Japonska na východě. Většina druhů pochází z pohoří Pamír a Hindúkuš a kazašských stepí. 

O původu tulipánů se, ale přeli již Osmané a Peršané. Peršané označovali Turky za zloděje, kteří jim tuto květinu ukradli při výpravách. Turci zase naopak tvrdili, že nic neukradli, jelikož u nich tulipány rostly už od nepaměti. Peršané vedli přesné záznamy, přičemž uznávali 1588 druhů. Na rozdíl od moderních vědců odlišovali druhy pouze podle barvy a velikosti. Oba státy přísně kontrolovali jejich vývoz.

Historie tulipánů v Evropě se nám datuje od roku 1554, kdy poprvé dorazily do Evropy, konkrétně z Turecka do Vídně na císařský dvůr. Zaslal je rakousko-uherský velvyslanec který je objevil na dvoře sultána Sulejmana I.

Existuje, ale ještě jedna verze a to ta, že v polovině 16. století se nejprve objevily v Praze v Jelením příkopu na Pražském hradě a až teprve odtud se dostaly do Vídně. 

Díky botanikovi Charlesi de L'Eclusi (Carolus Clusius) se dostaly v roce 1578 do Nizozemska. Dostaly se konkrétně do Leidenu, kde byly zasazeny v tamní nově založené univerzitní zahradě, kde Charles získal místo profesora botaniky. Charles je ovšem pěstoval a zkoumal pro jejich možné využití v medicíně. Tulipány byly v té době drahé, velmi vzácné a kdekdo po nich toužil. Charles se ovšem rozhodl, že své cibulky tulipánů nikomu neprodá a díky tomu o ně přišel. Lupiči mu ze zahrady ukradli jeho sbírky tulipánů. A jen díky této loupeži se tulipány rozšířily do celého Holandska.

V 17. století bylo již standardní, že velvyslanci dostávali cibulky tulipánů, jako dary. 

Tulipán dosáhl v Evropě velkého úspěchu a byl velmi poptávanou květinou. Dokonce toto šílenství se zaspalo do historie pod názvem - TULIPOMÁNIE. Ve třicátých letech 17. století nebyla žádná jiná květina takovou sběratelskou vášní jako byl Tulipán. 

Zahrady s tulipány, byly častokrát vykrádány. Postupně se z tulipánů stalo nedostupné zboží, neboť cena jedné cibulky se vyšplhala až na neuvěřitelných 5 500 florintů. V dnešní době, je to ne tak ohromná částka ( ikdyž, stále za jednu cibulku cca 392 korun, je dost), ale v té době, to bylo strašně moc peněz. Pro představu - 100 litrů piva, stálo 8 florintů. Po tomto fiasku nakonec cena klesla, jelikož nikdo ze zákazníků už nechtěl tolik platit. 

Jenomže ono to nebylo jen tak, že by si nasadili cenu a lidé by nenakupovali. Ono to bylo trošku peprnější. V Amsterdamu v letech 1634 až 1637, je evidováno, že byly prodány 2 domy za 3 cibulky tulipánů, až tak to byla žádána květina. V roce 1637 se tato nabubřelá burza zhroutila a poptávka po tulipánech poklesla, ceny rapidně klesaly, přičemž některým spekulantům zůstalo lehce nabité pohádkové jmění, jiným několik již bezcenných cibulí a bída. Až tak daleko obchod s tulipány zašel.  


Obchod s tulipány se ale po staletí vyvíjel i nadále. Dnes můžeme vidět v Holandsku tulipánová pole, které se rozléhají na několika tisících hektarů půdy. Tulipány dělíme na zahradní a botanické. V současnosti se uvádí okolo 6000 vyšlechtěných odrůd

Vraťme se, ale ještě do historie. V 16. a 17. století byly velmi oblíbené v Osmanské i Perské říši. V Turecku bylo dokonce takzvané tulipánové období, které skončilo až v 18. století. V těchto státech zdobily tulipány i paláce. Napříkald Selim II. nechal do paláce Topkapi přivézt z Krymu více jak 300 tisíc cibulek. Sultán Ahmed III nedaleko města Manisa, pak nechal vysadit obrovské tulipánové zahrady, o které se staralo přes 900 zahradníků.  

Turci se do tulipánů bezhlavě zamilovali, staly se součástí životního stylu a módy vyšších vrstev. Kdo chtěl být moderní, nosil květ tulipánu zastrčený ve svém turbanu. 

Tulipány mají svůj příběh i o tom, jak dostaly svoje jméno. 

Název tulipán je odvozen od tureckého slova TÜLBEND, což v překladu znamená turban. Podle legendy, která se nese spolu s tulipánem a jeho historií, se říká, že mladý muž dostal od krásné dívky tulipán. Ten si potom založil do turbanu, který měl na hlavě a kráčel s ním po městě. Po nějaké chvilce si to zamířil do čajovny poblíž Modré mešity. V té čajovně seděl neznámý Evropan a mladíka se zeptal, co to má na hlavě. Mladý muž bez váhání odpověděl, že má na hlavě tülbend (turban), jelikož si neuvědomil, že tam na hlavě v turbanu květinu. Tak vznikl název Tulipán. 

Uvádí se ale i jiné vysvětlení a tím je, že šlo o přenesení významu na základě podobnosti smotaného turbanu s tulipánem  

Uvádí se, že i dokonce Rembrandt (celým jménem Rembrandt Harmenszoon van Rijn) podlehl jejich kráse. V době kdy prodával své obrazy bohatým lidem, přišla i takzvaná tulipománie. Lidé tak už nechtěli utrácet za obrazy, ale chtěli investovat do tulipánů, protože v nich viděli velký zisk a peníze. Nějakou chvíli se na tulipány zlobil, jelikož díky nim, lidé nechtěli jeho obrazy, ale i tak podlehl jejich kráse. Pustil se do podnikání s tulipány, ale k jeho smůle to nebyl dobrý čas. V době kdy Rembrandt nakoupil cibulky pod vidinou zisku, byly na nejvyšším možném stupínku. Pak už cena začala jen klesat.  Nakonec musel ohlásit úpadek. Rembrandt si koupil nákladný dům a poté neměl jinou možnost, než ho prodat v dražbě.

Jak můžete kombinovat různé barvy z našich silikonových tulipánů, které vypadají jako živé.