Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

Zákazník, který je spotřebitelem, má právo podat návrh na mimosoudní řešení reklamace, kterou se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou.

Takový návrh se podává k České obchodní inspekci, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.coi.cz/, která je subjektem mimosoudního řešení takového sporu.

Jedná-li se o spor ze smlouvy uzavřené on-line, může spotřebitel k vyřešení takového sporu využít rovněž platformu pro řešení sporů online zřízenou Evropskou komisí na adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. 


Formulář o odstoupení od kupní smlouvy můžete vyplnit i elektronicky (níže), o dalším postupu Vás pak budeme kontaktovat.